Koncert „Nowe Horyzonty”

Program koncertu

J.S. Bach — Kantata Nun dan­ket alle Gott BWV 192 (1730);
- Nun dan­ket alle Gott,
- Der ewig reiche Gott,
- Lob, Ehr und Preis sei Gott
Wykonawcy: Collegium Musicum Bednarska, Collegium Vocale Bednarska z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Kierownictwo arty­styczne: Anton Birula
Kierownictwo chóru: Robert Lawrence

J. Elsner — Polonez D-dur (1836) [opr. na orkie­strę smycz­kową — A. Gębski]
R. Twardowski — Lituania na orkie­strę smycz­kową (2011)
Wykonawcy: Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie pod dyr. Andrzeja Gębskiego

M. Błażewicz — Arista — Death Omen na per­ku­sję i live elec­tro­nic (1986)
Wykonawcy: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Leszek Lorent — per­ku­sja
Efekty świe­tle i dźwię­kowe: Andrzej Brzoska

P. Czajkowski — Jezioro łabę­dzie op. 20 (1875–1876) [frag­menty]
nr 21 — Taniec hisz­pań­ski
nr 22 — Taniec neapo­li­tań­ski
nr 20 — Taniec węgier­ski
nr 24 — Finał III aktu
nr 29 — Scena fina­łowa IV aktu
Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie pod dyr. Macieja Niesiołowskiego

S. Moniuszko — Polonez „Obywatelski” (1869)
E. Młynarski — Kołysanka sło­wiań­ska op. 4 nr 2 (1892–1893) [opr. P. Wajrak]
K. Szymanowski — Taniec góral­ski z baletu Harnasie op. 55 (1926–1931)
Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna z Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie pod dyr. Piotra Wajraka

S. Wisłocki — Taniec zbój­nicki (1945)
Tartar Tanz
(melo­dia tra­dy­cyjna) [opr. na kwar­tet sak­so­fo­nowy, ksy­lo­fon i orkie­strę smycz­kową — M.Stępniak]
Wykonawcy: Alina Mleczko — sak­so­fon sopra­nowy, Maja Frontczak — sak­so­fon altowy, Urszula Gosk — sak­so­fon teno­rowy, Ryszard Borowski — sak­so­fon bary­to­nowy, Krzysztof Niezgoda — ksy­lo­fon (UMFC)
Orkiestra Symfoniczna z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie pod dyr. Sławka A. Wróblewskiego

M. Tarnowski — Moth (2007), Earthworm (2007)
T. Piątek — Good Way (2007)
Wykonawcy: Tarnowski-Sołtan Jazz Quartet z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie w skła­dzie: Marek Tarnowski — akordeon/akordeon midi, Marcin Nagnajewicz — gitara, Maciej Dziedzic — per­ku­sja, Bartosz Łucz­kie­wicz — gitara basowa
Kierownictwo arty­styczne: Adam Cegielski


Projekt Instytutu Nauk o Muzyce i Uczelnianego Ośrodka Informatycznego

Koordynatorzy pro­jektu: dr Katarzyna Szymańska-Stułka, dr Tadeusz Fidecki

Realizacja wizji: Mikołaj Gliniecki i Mariusz Kleszczewski oraz zespół Akademii Filmu i Telewizji w skła­dzie: Tomasz Decyk – opie­kun grupy reali­za­cyj­nej, Monika Sokół – kie­row­nik pro­duk­cji, Jan Filip Ferens – kie­row­nik pro­duk­cji, Jarek Bodanko – asy­stent kie­row­nika pro­duk­cji
Grupa reali­zu­jąca: Dariusz Tosik, Krzysztof Ostafin, Tomasz Langda, Patryk Dąbrowski, Arkadiusz Jóźwik, Jarosław Sadowski, Krzysztof Owczarek, Sławomir Dubowski, Jan Ciennik, Jerzy Piotrkiewicz-Błazik, Szymon Budyn, Marcin Gierbisz, Jan Kawecki, Adam Niedbała, Wojciech Szumski, Artur Tenderenda, Przemysław Boruciński, Łukasz Jachnis, Karol Kolbus, Jakub Szczygielski, Mateusz Trusewicz, Andrzej Bonder, Tomasz Cedro
Realizacja dźwięku: Jacek Szymański, Leszek Kamiński, Katarzyna Figat, Michał Szostakowski
Nagłośnienie i insta­la­cje foniczne: Witold Osiński, Tomasz Rudzki, Marcin Ptak, Igor Szymański, Kazimierz Nitkiewicz, Jan Wroński
Realizacja oświe­tle­nia: Tomasz Filipiak
Biuro Koncertowe: Zofia Malcolm, Beata Fiugajska, Magdalena Kowalczyk, Jan Głębowski

Komentarze mul­ti­me­dialne:
Teksty i pre­zen­ta­cje: Michał Barański, Agata Biegańska, Magdalena Kąkol, Aruto Matsumoto, Bartosz Pyziak, Mieczysława Demska-Trębacz, Katarzyna Szymańska-Stułka, Tadeusz Fidecki, Paweł Stułka
Realizacja pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych: Konrad Błaszczyk, Krzysztof Szymański
Realizacja fil­mów o szko­łach: Mikołaj Gliniecki, Małgorzata Terlikowska, Mariusz Kleszczewski, Magdalena Kąkol, Agata Biegańska, Bartosz Pyziak, Michał Barański

Reżyseria kon­certu inter­ne­to­wego: Andrzej Lipiński
Koordynacja tech­niczna kon­certu: Tadeusz Fidecki
Montaż obrazu: Mikołaj Gliniecki
Redakcja: Maria Meyer-Borysewicz, Lidia Polakowska

folder-nowe-horyzonty © 2011 . All rights reserved.